Elektirik Tesisat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Elektirik Tesisatı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Elektirik Tesisatı Proje aşamasında Kabloların genişliği, yüksekliği, geçeceği noktalar bile belirlenir. Elektrik tesisatlarındaki hata, yanlışlardan dolayı elektrik çarpmasına, yangına bunlara bağlı tehlikeli sonuçları getirir. İnsan sağlığını doğrudan etkiler.

Elektrik tesisatları; proje aşamasında yönetmeliklere tabidir, yapılan işler devlet organları tarafından yetkililer tarafından yakından denetlenir. Elektrik tesisatı projelerinin elektrik TC iç tüzük yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Yetkili Mühendis tarafından onaylanan projenin, elektrik dağıtıcısı kurum tarafından da onaylatılması gerekmektedir.

Elektrik tesisatı uygunluk belgesi nedir?

Elektrik Tesisatı

Endüstriyel ve Ticari faaliyet gösteren, elektrik ana enerji kaynağı olarak kullanılır. Elektrik tesisatının kontrolleri sürdürülebilir hizmet, iş güvenliği, periyodik, üretim açısından önem taşır. İş yerlerindeki çalışma ortamları elektrik tesisatında bazı aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Çalışanların can ve mal güvenliği sağlanması şirketlerin öncelikli sorumlulukları içindedir. Elektrik tesisatı ve bunlarla ilgili sistemlerin periyodik olarak bakımının, yapılması önemli bir önceliği temsil eder. Gelişen teknolojiler, artan ihtiyaçlar beraberinde, elektrik iç tesisatının tesisat bünyesinde kullanılan her türlü elektirikli ekipman ve teçhizatın kontrolü belirli aralıklarla uzmanlık ve tecrübe gerektirmektedir.

Elektrik tesisatı uygunluk belgesi alabilmek için aşağıda kısaca belirttiğimiz şartların yerine getirilmesi yeni ruhsat alımlarında konunun önceliği açısından ayrıcalık oluşturmaktadır:

– Elektrik tesisatı kesinlikle projeye uygun düzenlenmelidir.
– Kablo koruma borusu görevini tam yapmalıdır.
– Yer altı kablo tesisatı standartlara uygun olmalıdır.
– Motor gövdeleri topraklanmalıdır.
– Motorların plana uygun olarak monte edilmesi gerekmektedir.
– Aydınlatma, anahtar, buatlar ve prizler kontrolden geçmelidir, bağlantılar ve korunma sistemleri kontrol edilmelidir.
– Hat akımı koruma röleleri standartlara uygun tesis edilmelidir.

Elektrik tesisatı ve çeşitleri

Elektrik tesisatı çeşitlerinde duvar içi, sıva altı ve duvar üstü, sıva üstü olarak iki kısma ayrılmaktadır. Sıva altı elektrik tesisatı sıvanın altına yapılır, bu yöntemle tesisat Kablo ve iç tesisatın dışarıdan görünmesi engellenmiş olur. Sıva üstü tesisat ise adından anlaşılacağı üzere sıva üstünde yapılmaktadır.

Elektrik tesisatı malzeme ve elemanları nelerdir?

Elektrik tesisatlarında, kablo, iletkenler, borular-buatlar, kroşeler-prizlere ve daha kadar birçok araç kullanılır. Bu elemanların kullanımı esnasında, herhangi bir kaza ile karşılaşmaması için azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Örnek: duvar boruları döşenmesi esnasında bina yapsının yıpratılmamasına dikkat edilmelidir. Kasaların tavan, Buatların, kapı ve pencerelere olan mesafesi, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine dikkat edilerek eşit mesafelerdede olmalıdır. Kanal, buat, priz kutusu gibi bileşenlerin birbiri ile olan bağlantılarının sağlamlığı sıklıkla kontrol edilmeli sağlam olarak yerlerine oturtulmalıdır. Sağlık açısından anahtarları zemindeki buat içerisine değil, sütun ve bürotik blok üzerine yerleştirilmesi ayrıca bir önem teşgil eder. Montajlar yapılırken kablo veya taşıyıcı kanalların genleşme durumlarına dikkat edilmelidir.